Персонал

Филип Симоновски


Директор
дипломиран правник
специјалист по деловно право


Др. Борис Јончев


Специјалист по Интерна медицина


Проф. Др Вера Симовска - Јаревска


Специјалист по спортска медицина


Примариус Др. Олга Соколовска


Специјалист по медицина на трудот


Проф. Др Ѓеорѓи Божиновски


Ревматологија - Надворешен соработник


Магдалена Ѓурчилова


Биохемиски инженер


Биљана Ставровска


Медицински лабораториски техничар


Далила Ќосовиќ


Лаборант


Претходни123Следни