За Нас

Поликлиника Интермед-Арт е основана во февруари 2011год, лоцирана е  на бул.Партизански Одреди бр.84 во трговскиот центар Антико - Скопје.Располага со кабинет по општа медицина, трудова медицина,интерно оделение,физикална терапија,лабораторија,дневна болница и ординација по спортска медицина.

Интермед-Арт ги задоволува барањата на граѓаните за квалитетна и достоинствена здравствена заштита и се стреми за подобрување на општото здравје.

Работно време

понеделник- петок  7:30 - 19h
контакт телефон 3069693 / 078218321

ВИЗИЈА

Нашата визија е да со укажаната доверба на пациентите и несебичното залање на сите вработени да напредуваме додека не прераснеме во установа во која ке може да се добијаат сите врсти на услуги.Го сакаме тоа што го работиме , а нашето знаење, стручност и искуство се во служба на нашите пациенти.

МИСИЈА

Достапна квалитетна и комплетна медицинска услуга со постојан пораст на кавлитетот на работа, следење на најсовремените медицински доктрини и усовршување на вработените се со цел да се пружи максимумот  во превенција на болеста  за доброто на нашите пациенти.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

Овозможување  на висококвалитетна професионална благовремена и комплетна услуга на пациентот од поставување дијагноза до примена на најсовремена терапија во склад со современите медицински достигнувања.Достапност на пациентот до насите услуги и во домасни услови, по пат на интернет, телефон, како и достапни цени.