Ординација по Трудова Медицина

Тимот на врвни стручњаци и најсовремена дијагностичка опрема ви овозможува во нашата поликлиника да направите систематски преглед како би имале увид за општата состојба на пациентот и раната детекција фактор-ризик.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

  • Лекарски уверенија за вработување и работа во странство
  • Спирометрија
  • Аудиометрија
  • Периодични систематски прегледи за вработени
  • Проценка на ризик на работно место

Закажи преглед