Домашна нега

Доколку не сте во можност да дојдете кај нас нашите лекари доаѓаат кај Вас. Во домашни услови можат да се извршат следните услуги:

  • Општ преглед
  • Интернистички со екг
  • Лабараториска анализа

Ви стоиме на располагање и за терапии во домашни услови:

  • инфузија
  • инхалација
  • ампуларна терапија,