Персонал

Филип Симоновски


Директор
дипломиран правник
специјалист по деловно право


Др. Борис Јончев


Специјалист по Интерна медицина


Примариус Др. Олга Соколовска


Специјалист по медицина на трудот


Проф. Др Ѓеорѓи Божиновски


Ревматологија - Надворешен соработник


Магдалена Ѓурчилова


Биохемиски инженер


Биљана Ставровска


Медицински лабораториски техничар


Далила Ќосовиќ


Лаборант


Др. Иван Спироски


Доктор по општа медицина


Претходни12Следни