Изберете матичен лекар!

Во нашата поликлиника можете да изберете матичен лекар кој континуирано ке се грижи за вашето здравје,да извршите лабораториски и биохемиски анализи на крвта,да се консултирате со специјалист-интернист и воедно во нашата аптека да си ги набавите потребните лекови.

Тргнувајќи од минорните потреби на пациентите,следејќи го ова низ нашето долгогодишно искуство настојуваме да ги  одржиме услугите кои се на ниво на примарната здравствена заштита и да ги обезбедиме потребните специјалистички прегледи од лекари од различна специјалност.