Персонал

Др. Борис Јончев

Др. Борис Јончев

 • 2001 год.- специјализира интерна медицина

Работно искуство:

 • 3.5 год. во Врањска Бања - Општ доктор
 • 2 год. општ доктор во Велес
 • 10 год. општ доктор  во "Диспанзер по медицина на трудот Маврово" и теренски доктор на Брана "Козјак"
 • 2 год Специјалист по интерна медицина  во "Диспанзер по медицина на трудот Маврово"
 • 2001-2012 -Специјалист по интерна медицина  во ПЗУ Зегин Интермедика 
 • 2012 - во тек - Специјалист по интерна медицина во ПЗУ Интемред Арт
 • 5 год - Спортски доктор

Стекнати сертификати :

 • Екокардиографија
 • Ехо на абдоминални органи
 • Меки ткива
 • Остеопороза - дијагностичка со ултразвучен скен
 • спортска лиценца од ФФМ за спортски доктор